Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Södertörns Simsällskap

Styrelse Södertörns Simsällskap
Ordförande:
Carin Klasson

Sekreterare:

Peter Holen

Kassör: 

Elisabet Lindberg

Övriga ledamöter :          

Yvonne Östman
Malin Sigfelt 
Annica Eldh
Peter Lillieström

Suppleanter
Caroline Speiner
Håkan Frank

Välkommen att kontakta styrelsen: 

Styrelsens uppgifter

-

Syfte
Styrelsens syfte är att vara ytterst ansvarig för hela Södertörns Simsällskaps verksamhet och verka för bästa möjliga förutsättningar att driva en framgångsrik och hälsosam simverksamhet.

-

Mål
Styrelsen har som mål att:
• Södertörns Simsällskap skall vara en känd och välrenommerad simklubb.
• Södertörns Simsällskap skall ha en stabil organisation och ekonomi över tiden, vilket är en förutsättning för att bedriva simverksamheten i enlighet med angivet syfte.
• Södertörns Simsällskap skall ha en dopning- och drogfri verksamhet.
• Södertörns Simsällskap skall ha en i alla delar rättvis och jämställd verksamhet.
• Södertörns Simsällskap skall vara en attraktiv arbetsplats och en bra arbetsgivare.
• Fastställa en verksamhet på årsbasis med budget som är realistisk att genomföra.
• Skapa förutsättningar för att övriga verksamhetsområden kan uppsätta egna realistiska mål.

-

Ansvarsområde
Styrelsen ansvarar för hela Södertörns Simsällskaps verksamhet innefattande all simverksamhet (tävlingsgrupper och simskola), Verksamhetsstöden, Vårbyhallen och administrationen. I detta ligger:
• Att ansvara för klubbens strategi och vision.
• Att som arbetsgivare ansvara för klubbens personal.
• Att ansvara för klubbens ekonomi.
• Att ansvara för klubbens varumärke.
• Att ansvara för klubbens PR och marknadsföring.

-

Mandat
Inom ramen för klubbens stadgar fatta de beslut som behövs för att uppnå ovan angivna mål. Styrelsen skall även se till att besluten verkställs samt följs upp.

 
Sponsorer