Välkommen till Södertörns hemsida!

Södertörns simsällskap har verksamhet i 2 kommuner, Torvalla simhall i Haninge kommun samt Huddinge-, Skogås- och Vårby Simhall i Huddinge kommun.


Vi erbjuder såväl simskola som tävlingssim, från nybörjarstadiet till elitnivå med landslagsrepresentation. Vi erbjuder också masterssimning. Södertörn ger således aktiviteter från förskole- till pensionärsåldrar.BOKA SIMSKOLA

Vi söker Badmästare till Vårby Simhall
2018-03-16 20:16

Södertörns Simsällskap söker en badmästare för att hantera den dagliga verksamheten med skolsim och bad för allmänheten i Vårby simhall.


Södertörn är en simklubb med verksamhet i två kommuner och fyra simhallar: Vårby, Huddinge, Torvalla och Skogås. Verksamheten består av tävlingsgrupper, open water, masters, simskolor både för barn och vuxna, skolsim, kvinnosim liksom bad för allmänheten. Simhallen i Vårby driver vi på uppdrag av Huddinge kommun och för att kunna säkerställa en bra kvalitet på skolsimmet samt en bra miljö i simhallen letar vi nu efter en badmästare.


Arbetsuppgifter:

Som badmästare har du i uppgift att planera, leda och aktivt delta i skolsimsundervisningen samt allmänhetens bad. För att kunna göra detta behöver du ha erfarenhet av arbete med simundervisning, tycka om att träffa nya människor och ha en drivkraft att organisera samt förbättra verksamheten.


I arbetsuppgifterna ingår även att säkerställa att simhallen är i gott skick genom att själv hålla rent och städa i så stor omfattning som möjligt, simskola och allmänhetens bad går först, samt planera för övrigt arbete med lokalvården.


Du har ansvar för en del av ekonomin kopplat till simhallen, inklusive godkännande av inköp och uppföljning.


Kvalifikationer:

  • Minst två år av verksamhetsledning i liknande verksamhet varav minst ett år i simhall under de senaste fem åren

  • Livräddar- och HLR-utbildning

  • Kunskap och insikt kring relevanta regler, metoder och rutiner inom område


Vem är du?

  • Du sätter service och gott kundbemötande i centrum

  • Du är flexibel

  • Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp

Vi erbjuder dig ett varierande arbete där du kan vara med att utveckla och driva tjänstens ansvarsområden framåt


Maila din ansökan till styrelsen@sodertornsim.se senast 8 april 2018.

För frågor maila  styrelsen@sodertornsim.se eller ring 070-2480696 (ordförande Jessica Lindberg)


Valberedningens förslag till årsmötet 2018
2018-03-15 23:42
Detta är ett förslag på kandidater inför 2018 års styrelse. Fokus i detta förslag ligger på en jämn fördelning avseende ett ”representantskap” i de olika positionerna från Torvalla/Skogås samt Huddinge/Vårby detta i enlighet med en bifallen motion gällande rekommendationer till valberedningen inför valet 2018. Förslaget har även en grund anslutande mot samma motion och rekommendation gällande en jämn genus och åldersfördelning. Hänsyn har även tagit till en eventuell erfarenhet eller inte av styrelsearbete i Södertörns Simsällskap.

//Valberedningen


Post

Mandatperiod

Namn

Ordförande

 

1 år

Jessica Lindberg

Ledamot

 

1 år

Jeanette Björklund

 

Ledamot

 

2 år

Rickard Gunnarsson

 

Ledamot

 

1 år

Ernst Winsa

Ledamot

 

2 år

Cesar Barrios

Ledamot

 

2 år

Carin Klasson

 

Ledamot

 

1 år

Monika Klasson

 

Styrelsesuppleant

 

1 år

Sakke Virtanen

 

Styrelsesuppleant

 

1 år

Håkan Frank

Revisor

1 år

Marie Aspberg

 

Revisor

 

1 år

Robert Hanning

 

Revisorsuppleant

1 år

Christer Speiner

 


Kallelse till årsmötet 2018
2018-03-14 20:57
Kallelse och Dagordning Årsmöte 2018-03-19

Tid: Måndag den 19 mars 2018 klockan 18:30-21:00 
Plats: Åhörarsalen, Kulturhuset i Haninge, Poseidon torg


1. Fastställande av röstlängden för mötet.
2. Val av årsmötets funktionärer:
   2.1 Ordföranden
   2.2 Sekreterare
   2.3 Två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet         
   2.4 Två rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens:
   5.1 Verksamhetsberättelse
   5.2 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret         
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna medlemsförslag (motioner).
11. Val av:
   11.1 Sällskapets ordförande för en tid av 1 år
   11.2 Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år
           (samt kompletterande val av ledamöter på 1 år)
   11.3 Två suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år
   11.4 Två revisorer för en tid av 1 år jämte en revisorssuppleant för en tid av 1 år
           (Vid val av revisor och revisorssuppleanter får styrelseledamöter ej delta)
   11.5 Val av tre ledamöter till valberedning – varav en skall utses till sammankallande (ordförande)
   11.6 Val av ombud till distriktsförbundsmöten 
          (och ev andra möten där Sällskapet har rätt att närvara med ombud)
12. Övriga frågor.
13. Utmärkelser och ev avtackningar
14. AvslutningRevisionsberättelsen, redovisningshandlingar, motioner samt propositioner finns tillgängliga med inlogg på föreningens hemsida, och hittas enligt följande:


Under fliken "Om klubben" klickar du dig vidare till "Styrelsen kommunicerar".

Biljetter till SOS
2018-03-13 11:02
 
Hjälp till SOS
2018-03-13 11:01
 
Nyheter från våra grupper
Vårby, 16/03 09:27 
Torvalla, 16/03 09:26 
Huddinge, 16/03 09:23 
Torvalla, 15/03 11:13 
Simskola, 15/03 11:11 
Vårby, 06/02 13:21 
 
Sponsorer