Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Södertörns hemsida!

Södertörns simsällskap har verksamhet i 2 kommuner, Torvalla simhall i Haninge kommun samt Huddinge-, Skogås- och Vårby Simhall i Huddinge kommun.


Vi erbjuder såväl simskola som tävlingssim, från nybörjarstadiet till elitnivå med landslagsrepresentation. Vi erbjuder också masterssimning. Södertörn ger således aktiviteter från förskole- till pensionärsåldrar.BOKA SIMSKOLA

Inställd telefontid
2018-10-17 21:23
Hej!

Telefontiden är inställd den 18/10-2018!!!

Mvh,
Kansliet
Swim Open Stockholm 4-8 april på Eriksdalsbadet
2018-04-21 16:48

Södertörns Simsällskap stod som arrangör av Swim Open tillsammans med Svenska simförbundet samt flera Stockholmsklubbar.


Som tidigare år gästades tävlingen av stora delar av den europeiska eliten vilket gjorde att konkurrensen var på topp och de som tog sig till finaler gjorde fina resultat.

Samtidigt var tävlingen även kval för sommarens internationella mästerskap och klubben lyckades få med Emelie Fast till NUM(Nordiska ungdomsmästerskapen) efter bra prestationer på bröstsim. Fler simmare som även de gjorde bra ifrån sig var Jesper Jonsson som med sitt nya klubbrekord på 100 fjärisim endast var 21 hundradelar från en biljett till EM.

Anton Mylläri kvalificerade sig för först gången till JSM på 50 meter fjärilsim. Carin Klasson simmade i mål på 200 fjärilsim med årets tredje bästa tid av en svenska, detta i tävlingens B-final.

Södertörns fantastiska Sarah Sjöström stod inte helt oväntat som slutsegrarinna i damklassen efter flera vinster denna helg.

Markus Charlton imponerade stort på 200 bröstsim med personligt rekord med nästan 3 sekunder. Malte Söderberg och Jakub Majta även de på bröstsimssträckor gjorde flera stora personliga rekord. Caroline Speiner gick för första gången under 34 sekunder på 50 meter bröstsim. Christopher Andrén får efter 24,95 på 50 frisim även simma denna sträcka på SM då tiden var under kvaltiden.


Tävlingarna var långa men väldigt framgångsrika för föreningens simmare. Nästa år, 2019 blir det fjärde året i rad som tävlingen arrangeras och ni som ännu inte upplevt denna simmarfest, träna på eller anmäl er som funktionärer.


Valberedningens förslag till årsmötet 2018
2018-03-15 23:42
Detta är ett förslag på kandidater inför 2018 års styrelse. Fokus i detta förslag ligger på en jämn fördelning avseende ett ”representantskap” i de olika positionerna från Torvalla/Skogås samt Huddinge/Vårby detta i enlighet med en bifallen motion gällande rekommendationer till valberedningen inför valet 2018. Förslaget har även en grund anslutande mot samma motion och rekommendation gällande en jämn genus och åldersfördelning. Hänsyn har även tagit till en eventuell erfarenhet eller inte av styrelsearbete i Södertörns Simsällskap.

//Valberedningen


Post

Mandatperiod

Namn

Ordförande

 

1 år

Jessica Lindberg

Ledamot

 

1 år

Jeanette Björklund

 

Ledamot

 

2 år

Rickard Gunnarsson

 

Ledamot

 

1 år

Ernst Winsa

Ledamot

 

2 år

Cesar Barrios

Ledamot

 

2 år

Carin Klasson

 

Ledamot

 

1 år

Monika Klasson

 

Styrelsesuppleant

 

1 år

Sakke Virtanen

 

Styrelsesuppleant

 

1 år

Håkan Frank

Revisor

1 år

Marie Aspberg

 

Revisor

 

1 år

Robert Hanning

 

Revisorsuppleant

1 år

Christer Speiner

 


Kallelse till årsmötet 2018
2018-03-14 20:57
Kallelse och Dagordning Årsmöte 2018-03-19

Tid: Måndag den 19 mars 2018 klockan 18:30-21:00 
Plats: Åhörarsalen, Kulturhuset i Haninge, Poseidon torg


1. Fastställande av röstlängden för mötet.
2. Val av årsmötets funktionärer:
   2.1 Ordföranden
   2.2 Sekreterare
   2.3 Två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet         
   2.4 Två rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens:
   5.1 Verksamhetsberättelse
   5.2 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret         
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna medlemsförslag (motioner).
11. Val av:
   11.1 Sällskapets ordförande för en tid av 1 år
   11.2 Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år
           (samt kompletterande val av ledamöter på 1 år)
   11.3 Två suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år
   11.4 Två revisorer för en tid av 1 år jämte en revisorssuppleant för en tid av 1 år
           (Vid val av revisor och revisorssuppleanter får styrelseledamöter ej delta)
   11.5 Val av tre ledamöter till valberedning – varav en skall utses till sammankallande (ordförande)
   11.6 Val av ombud till distriktsförbundsmöten 
          (och ev andra möten där Sällskapet har rätt att närvara med ombud)
12. Övriga frågor.
13. Utmärkelser och ev avtackningar
14. AvslutningRevisionsberättelsen, redovisningshandlingar, motioner samt propositioner finns tillgängliga med inlogg på föreningens hemsida, och hittas enligt följande:


Under fliken "Om klubben" klickar du dig vidare till "Styrelsen kommunicerar".

Biljetter till SOS
2018-03-13 11:02
 
Nyheter från våra grupper
Elitgruppen, 17/10 16:27 
D-gruppen Vårby, 17/10 16:26 
D-gruppen Huddinge, 17/10 16:26 
A-gruppen, 17/10 16:26 
C-gruppen Vårby, 17/10 16:25 
C-gruppen Haninge, 17/10 16:25 
 
Sponsorer