Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Södertörns Simsällskap
VÄLKOMMEN TILL SÖDERTÖRNS SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Södertörns Simsällskap grundades år 1967 och har sedan dess etablerat verksamhet i två närkommuner till Stockholms Stad, Haninge och Huddinge kommun. Södertörn verkar främst i Torvalla Simhall, Huddinge Simhall, Skogås Simhall samt i Vårby simhall där Södertörn även står för driften av hallen. Klubben bedriver såväl simskola som tävlingssimning, från nybörjare till bäst i världen. Klubben erbjuder också mastersimning samt vuxensim för de som vill utveckla sin simkunnighet i vuxen ålder. I Vårby simhall erbjuds kvinnosim samt allmänhetens bad. 


Södertörns Simsällskap mål med sin verksamhet är att öka simkunnigheten och simsportens utbredning. Vi som klubb vill bistå med ett öppet klimat och respekt för människors lika värde. Vi anser att föreningsliv är en oerhört viktig del för barn och ungdomar idag då föreningslivet skapar hälsa, målmedvetenhet och laganda. Södertörns Simsällskap är stolta över att kunna bidra till glädje och gemenskap samtidigt som vi lär ut en livsnödvändig sport.


Välkommen till oss!


BOKA SIMSKOLA

Kallelse till ordinarie årsmöte 2019
2019-02-19 14:27
Kallelse och Dagordning för Årsmöte 2019 i Södertörns Simsällskap

Datum: Tisdag den 19 mars 2019
Plats: Huddinge Gymnasiets Aula
Tid: Avprickning startar klockan 18:15, mötet avslutas ca 21.00. 

Avprickningen är lagd tidigt då styrelsen beslutat att försöka dela ut utmärkelser till simmarna innan årsmötets öppnande för att vi på bästa sätt uppmärksamma alla fina prestationer som gjorts under året. Vi hoppas även kunna bjuda på lite fika innan start ute i foajén. 
Nedan följer mötets dagordning. Varmt välkomna!   

1. Fastställande av röstlängden för mötet.
2. Val av årsmötets funktionärer:
   2.1 Ordföranden
   2.2 Sekreterare
   2.3 Två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet         
   2.4 Två rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Styrelsens:
   5.1 Verksamhetsberättelse
   5.2 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret         
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna medlemsförslag (motioner).
11. Val av:
   11.1 Sällskapets ordförande för en tid av 1 år
   11.2 Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år
           (samt kompletterande val av ledamöter på 1 år)
   11.3 Två suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år
   11.4 Två revisorer för en tid av 1 år jämte en revisorssuppleant för en tid av 1 år
           (Vid val av revisor och revisorssuppleanter får styrelseledamöter ej delta)
   11.5 Val av tre ledamöter till valberedning – varav en skall utses till sammankallande (ordförande)
   11.6 Val av ombud till distriktsförbundsmöten 
          (och ev andra möten där Sällskapet har rätt att närvara med ombud)
12. Övriga frågor.
13. Utmärkelser och ev avtackningar
14. Avslutning


Revisionsberättelsen och redovisningshandlingar samt eventuella motioner och propositioner kommer finns tillgängliga med inlogg på föreningens hemsida, senast 1 vecka innan mötets öppnande i enlighet med Sällskapets stadgar och hittas enligt följande:


Under fliken "Om klubbenoch sedan klickar du dig vidare till sidan "Styrelsen kommunicerar".


Vänliga hälsningar!

Styrelsen

Simkollo v. 9
2019-02-06 13:01
Hej!

Vecka 9 är det dags för Simkollo!
För mer information, klicka här.

För att vara med på simkollot måste man simma i teknikskolan.

Välkommen med din anmälan!

Mvh,
Kansliet
Nyheter från simshopen
2019-01-22 15:39
Hejsan!

Nu ligger simshoppens öppettider för våren uppe under deras sida, kika in där för mer information. 
Vill även informera om att TYR kommer till Torvalla i helgen i samband med UGP, passa på att fyll på med simattiraljer för uppstarten och vårens alla träningar och tävlingar. 

Varma hälsningar 
Carin Klasson
Annalkande Årsmöte
2019-01-02 15:16
Hej!

Snart är det dags för årsmöte i Södertörns Simsällskap.
Preliminärt datum är: 19/3-2019

Information gällande plats och tid kommer inom kort.

Välkommna!
Mvh,
Styrelsen via Kansliet
NYTT FÖR VÅRTERMINEN!
2018-12-12 14:06


Vårterminen 2019 kommer vi starta upp en ny grupp i Södertörns Simsällskap.  
Kursen inriktar sig till Dig som vill ha simning som motion, tycker om vatten, samt vill lära dig något nytt! Du kan vara mellan 12-19 år gammal. Gruppen kallas Nybörjarteknik 12-19 år.

I den här gruppen kommer Du lära dig att simma crawl, ryggsim, fjärilsim samt få möjlighet att förfina ditt bröstsim. 
Vi har stort fokus på tekniken, och lyssnar gärna på Dina önskemål under terminens gång.  
 
Förkunskaper: 

  •  200 meter simning (simkunnig) 

  •  Vattenvana (doppar gärna huvudet, håller andan, bubblar, osv) 

Du behöver inte ha simmat tidigare i våran sim-/ teknikskola för att kunna boka en plats.  


Gruppen skapas för att vi ser ett intresse och ett behov hos många ungdomar idag att lära sig simma bättre i alla simsätt, men har svårt att hitta rätt svårighetsnivå.  


Känner Du att detta är något för dig? Ta en titt på vår bokningssida för att göra Din anmälan! Gruppen heter Nybörjarteknik 12-19 år, och ligger i kategorin "Vuxen".
https://sportadmin.se/hemsida/form/formD.asp?F={A5139904-7AE0-4C04-A540-A74898D395A6


Välkommen!
Nyheter från våra grupper
Torvalla, 13/02 18:19 
Start, 06/02 13:02 
Simshopen , 22/01 14:54 
D-gruppen Vårby, 14/01 12:43 
C-gruppen Vårby, 14/01 12:37 
B-gruppen Vårby, 14/01 10:56 
 
Sponsorer