Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Södertörns Simsällskap

VÄLKOMMEN TILL SÖDERTÖRNS SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Södertörns Simsällskap grundades år 1967 och har sedan dess etablerat verksamhet i två närkommuner till Stockholms Stad, Haninge och Huddinge kommun. Södertörn verkar främst i Torvalla Simhall, Huddinge Simhall, Skogås Simhall samt i Vårby simhall där Södertörn även står för driften av hallen. Klubben bedriver såväl simskola som tävlingssimning, från nybörjare till bäst i världen. Klubben erbjuder också mastersimning samt vuxensim för de som vill utveckla sin simkunnighet i vuxen ålder. I Vårby simhall erbjuds kvinnosim samt allmänhetens bad. 


Södertörns Simsällskap mål med sin verksamhet är att öka simkunnigheten och simsportens utbredning. Vi som klubb vill bistå med ett öppet klimat och respekt för människors lika värde. Vi anser att föreningsliv är en oerhört viktig del för barn och ungdomar idag då föreningslivet skapar hälsa, målmedvetenhet och laganda. Södertörns Simsällskap är stolta över att kunna bidra till glädje och gemenskap samtidigt som vi lär ut en livsnödvändig sport.


Välkommen till oss!


BOKA SIMSKOLA

Uppföljning Corona/ covid-19
2020-03-28 17:34
Nedan följer viktig information gällande föreningens verksamhet i och med de nya riktlinjerna som presenterades igår från Folkhälsomyndigheten. Som tidigare sagt följer vi de riktlinjer som förmedlas från myndigheter, riksidrottsförbundet, kommuner samt simförbundet. 

Tillsammans med våra anställda har styrelsen gjort en riskbedömning utifrån FHM direktiv vilken presenteras här: 
OBS!
Vi vill att samtliga aktiva i föreningen läser denna riskbedömning och verkar utifrån den från och med nu, detta kan medföra vissa mindre förändringar i verksamheten men vi hoppas att det kommer fungera väl. 

Vi påminner även om de tidigare rekommendationerna.  

Följande säkerhetsåtgärder förebygger risken att smittas av virus, vilket gäller både våra anställda, instruktörer samt aktiva utövare:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Som en extra försiktighetsåtgärd kan det som förening var klokt att uppmana sina medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällena:

 • Duscha och tvåla in dig ordentligt innan du kommer in i bassängområdet
 • Kom tidigast till bassängen 5 min innan träningen startar.
 • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra i gruppen under träningen
 • Lämna badet så snart din simträning är avslutad.
 • Ni föräldrar som är med vid lektion/träning uppmanar vi till att försöka hålla lite avstånd till varandra och följa riktlinjerna enligt ovan. 
 • Nytt: vi önskar att föräldrar i mesta möjliga mån stannar utanför hallen. Vi förstår att detta kan vara svårt att genomföra men förslaget är att inga föräldrar till barn i tävlingsgrupperna vistas i hallen samt att ni med äldre barn i teknikgrupperna försöker att hålla er utanför. 

Samma sak gäller naturligtvis vid landträning.


Här finner ni även ytterligare länkar till den information vi valt att förhålla oss till när vi beslutat att fortsätta driva vår verksamhet:

Vänligen,
Södertörns Simsällskap genom styrelsen
Ang nya direktiv kring corona
2020-03-27 14:16
Hej alla föreningsaktiva!

Som många av er säker sett/hört har folkhälsomyndigheten nyss kommit med nya direktiv kring antalet personer som får vistas på samma plats. Det nya antalet är 50 stycken (from söndag). Vi har ännu inte hunnit arbeta fram klara direktiv kring hur vi ska göra med verksamheten och har heller inte fått några direktiv från Simförbundet, RF eller kommunerna.

Vi arbetar med detta och kommer informera er när vi har mer information. 

Vänligen,
Styrelsen Södertörns Simsällskap
Årsmötet senareläggs
2020-03-23 21:35
På grund av rådande samhällssituation har styrelsen i samråd med valberedning och revisorerna gemensamt fattat beslutet att senarelägga årsmötet 2020, detta beslut har fattats utifrån force majeure. 

Befintlig styrelse kommer från och med tidpunkt för utlyst årsmöte, dvs 30:e mars, bilda interimsstyrelse (tillfällig styrelse) .
Samtliga handlingar som tillhör årsmötet såsom revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag kommer att hänskjutas till det nya årsmötet. 

Inget nytt datum har eller kan sättas i dagsläget, men styrelsen hoppas kunna genomföra årsmötet så snart som möjligt. Datum, tid och plats kommer utlysas i god tid innan sammankomst. 

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Södertörns Simsällskap
Uppdatering kring vår verksamhet i Coronatider
2020-03-20 14:58
Uppdatering kring verksamheten i dagsläget.

För oss är det fortsatt viktigt att följa de råd som Folkhälsomyndigheten, RF, Svensk Simidrott och kommunerna ger oss. 

Folkhälsomyndigheten har uttryckt, både idag och tidigare, att det är viktigt att barn och ungdomar får fortsätta att vara aktiva inom sin idrott eller fritidsaktivitet. Om rekommendationerna skulle ändras eller om kommunerna beslutar att stänga hallarna så kommer våra direktiv såklart att ändras. Enligt de sammanställningar som Svensk Simidrott ( Svenska simförbundet ) sammanställt,https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/simforbunde...

är badmiljön inte något som främjar virus. Vi kommer att ha vanlig verksamhet tills annat kommer fram eller att badet måste stänga. Här är de sammanställda riktlinjerna från svensk Simidrott för badmiljö.

Följande säkerhetsåtgärder förebygger risken att smittas av virus, vilket gäller både våra anställda, instruktörer samt aktiva utövare:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Som en extra försiktighetsåtgärd kan det som förening var klokt att uppmana sina medlemmar att följa nedanstående rutiner vid träningstillfällena:

 • Duscha och tvåla in dig ordentligt innan du kommer in i bassängområdet
 • Kom tidigast till bassängen 5 min innan träningen startar.
 • Dela inte utrustning eller vattenflaskor med andra i gruppen under träningen
 • Lämna badet så snart din simträning är avslutad.
 • Ni föräldrar som är med vid lektion/träning uppmanar vi till att försöka hålla lite avstånd till varandra och följa riktlinjerna enligt ovan. 

Samma sak gäller naturligtvis vid landträning.

Tack för att du följer ovanstående råd och riktlinjer och glöm inte- är du sjuk, stanna hemma två dygn efter att du känner dig frisk.

Vi kommer fortsätta uppdatera kring läget så mycket vi kan, än så länge är det ovanstående vi förhåller oss till!


Väl mött,

Södertörns Simsällskap, via Styrelsen

Privatlektioner i Torvalla, påsklovet
2020-03-18 19:12
Torvalla simhall erbjuder vi privatlektioner under v.15 på onsdagen och söndagen.
Lektionerna hålls för både sim- och teknikskolan. 
Oavsett nivå så har varje simmare en egen ledare. 
Simskolelektionerna är 20 minuter långa, medan tekniklektionerna är 30 minuter. 

Privatlektioner är perfekta för att öva på något du tycker är extra svårt och vill få mer hjälp med, eller om du vill träna på ditt favoritsimsätt och lägga fokus på något du verkligen tycker om.

Boka Din plats via bokningshemsidan!

Varmt välkommen med Din bokning!

Vid frågor, kontakta kansli@sodertornsim.se.

Med vänlig hälsning,
Ellinor
Torvalla/Skogås
Nyheter från våra grupper
Våra Simhallar, 18/03 19:01 
Våra Simhallar, 13/03 17:04 
Vårby, 26/02 11:02 
Huddinge, 26/02 10:54 
Våra Simhallar, 25/02 12:15 
Våra Simhallar, 25/02 12:14 
 
Sponsorer