Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Södertörns Simsällskap
Inför årsmötet 2019

Valberedningen informerar:

 

Inom kort (i mars 2019) infaller årsmötet för Södertörns Simsällskap. Inför årsmötet skall vi i valberedningen för Södertörns Simsällskaps vara föreningen och dess medlemmar behjälpliga med att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen.

 

Valberednings främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Av den anledningen behöver valberedningen medlemmarnas hjälp med att ge förslag (nominera) lämpliga kandidater till styrelsen för Södertörns Simsällskap.

 

Det är viktigt att den som nominerats är införstådd och förtrogen med styrelsens uppgifter (se nedan). Vi vill även att den som nominerar lämnar en kortare motivering till nomineringen där fokus ligger utifrån de uppgifter styrelsen för Södertörns Simsällskaps har.  Det är även ett måste att den nominerade är vidtalad och har givit sitt godkännande till att bli nominerad. Det är mycket viktigt att den som nominerar och den som blir nominerad är medlemmar i föreningen därav kommer valberedningen tillsammans med kansliet att kontrollera att kontrollera medlemskap i föreningen. 

 

Det är bra om nomineringen innehåller: Fullständiga kontaktuppgifter på den som nominerats samt kontaktuppgifter på den som nominerat.

 

Valberedningen förbehåller sig därefter rätten att utefter nomineringarna som kommit gruppen tillhanda att föreslå lämpliga kandidater, det är därefter upp till  årsmötet att besluta ifall valberedningen skall ges bifall för de föreslagna kandidaterna eller ej.

 

Nomineringar skall ha kommit valberedningen till handa senast måndagen den 7 januari Nomineringarna mejlas in på celocurin@hotmail.com.


Här finner ni en hjälpreda för hur nomineringen kan se ut, fyll gärna i den och skicka iväg så snart som möjligt: Nominering Valberedningen.docx »

 

Vänliga hälsningar

Valberedningen

 

Anders Widmark

Caroline Speiner

Catharina Söderberg 

 

Styrelsens uppgifter

 

Syfte

Styrelsens syfte är att vara ytterst ansvarig för hela Södertörns Simsällskaps verksamhet och verka för bästa möjliga förutsättningar att driva en framgångsrik och hälsosam simverksamhet.

 

Mål

Styrelsen har som mål att:

 

• Södertörns Simsällskap skall vara en känd och välrenommerad simklubb.

• Södertörns Simsällskap skall ha en stabil organisation och ekonomi över tiden, vilket är en förutsättning för att bedriva simverksamheten i enlighet med angivet syfte.

• Södertörns Simsällskap skall ha en dopning- och drogfri verksamhet.

• Södertörns Simsällskap skall ha en i alla delar rättvis och jämställd verksamhet.

• Södertörns Simsällskap skall vara en attraktiv arbetsplats och en bra arbetsgivare.

• Fastställa en verksamhet på årsbasis med budget som är realistisk att genomföra.

• Skapa förutsättningar för att övriga verksamhetsområden kan uppsätta egna realistiska mål.


Ansvarsområde

 

Styrelsen ansvarar för hela Södertörns Simsällskaps verksamhet innefattande all simverksamhet (tävlingsgrupper och simskola), Verksamhetsstöden, Vårbyhallen och administrationen. I detta ligger:

 

• Att ansvara för klubbens strategi och vision.

• Att som arbetsgivare ansvara för klubbens personal.

• Att ansvara för klubbens ekonomi.

• Att ansvara för klubbens varumärke.

• Att ansvara för klubbens PR och marknadsföring.

 

Mandat

 

Inom ramen för klubbens stadgar fatta de beslut som behövs för att uppnå ovan angivna mål. Styrelsen skall även se till att besluten verkställs samt följs upp.


 
Sponsorer