SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Södertörns Simsällskap
GLÄDJE - GEMENSKAP- HÅLLBART- MOD

Bli medlem i Södertörns Simsällskap
STÖDMEDLEM
VÄLKOMMEN TILL SÖDERTÖRNS SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Södertörns Simsällskaps verksamhetsidé är att vi skall vara en;

 • modern förening
 • framgångsrik förening
 • förtroendegivande förening
 • utvecklande förening.

Detta görs genom ständig uppföljning av verksamheten med formulerade nyckeltal, på så sätt garanterar vi en god kvalitet och en levande verksamhet.

 

Föreningen följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa Simlinjen och lever våra värdeord

GLÄDJE - GEMENSKAP- HÅLLBART- MOD

 

 

Stödmedlem
2024-02-29 09:34

Visste ni att ni kan stötta föreningen genom att bli stödmedlemmar? Det gör ni genom att klicka på "stödmedlem" knapp som ni hittar på hemsidan när ni kommer in (under annonser om ni tittar på telefon eller på höger sidan om ni tittar på datorn).

 

Det ger även er, som inte har något barn som simmar i klubben just nu, möjlighet att rösta under vårt årsmöte som kommer pågå i år den 25/3.  Betalningen ska genomföras senast den 20/3 i så fall.

 

Att bli stödmedlem kostar 200kr och då får man medlemskapet för hela 2024 år.

 

Ni som har varit stödmedlemmar förra året har fått en avisering idag för att betala medlemsavgiften. Är det så att ni vill bli borttagna då räcker med att klicka på "jag vill inte vara med". Då tas ni bort från stödmedlems gruppen.

Samarbete med H20 styftelse
2024-02-24 12:00

Södertörns Simsällskap har avtalat ett nytt samarbete med H2O stiftelsen.  

 

H2O stiftelsens ändamål är att stödja sådan verksamhet, som bidrar till att utveckla simkunnigheten hos, framförallt, barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Den bidrar även till snabbare integration av dessa barn i svenska samhället. En mycket viktig effekt! 

 

Från den 12:e februari erbjuder vi simundervisning till 50 barn från olika förskolor i Vårbys område. 8 tillfälle där förskolan/förskolebarn inte betalar för, förutom att det blir H2O stiftelsen som står för kostnaden 

 

Vill du veta mer om stiftelsen och stödja dem? Läs mer på deras hemsida: https://h2o-stiftelsen.se/ 

 

Vi ser framemot till ett långsiktigt samarbete! 

Kallelse till Årsmöte 25:e mars 2024
2024-02-23 09:22

Kallelse till Årsmöte 2024

 

Datum: 25:e mars 2024

Tid: 18.30

Plats: Haninges Kulturhus.

 

Föredragningslistan:

 

5 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (2 motioner)
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 15. c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 16. d) två revisorer jämte en revisorssuppleant (ersättare) för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 17. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
 18. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

 

Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för Sällskapet eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte har anmälts i kallelsen.

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Motioner till årsmötet
2024-02-05 09:06

Motioner: 22:e februari är sista datumet för inkommande motioner från medlemmarna.

Motioner ska skickas till styrelsens e-postadress styrelsen@sodertornsim.se (lägg gärna en kopia till serge.conein@sodertornsim.se) i mailet.


Intensivsimskola under sportlov i Vårby simhall
2024-02-02 11:50

Vi kommer att erbjuda en intensivkurs för alla simskolenivåer. 40 minuter, 5 dagar från måndag till fredag under sportlovet med erfarna instruktörer.

 

Vi upplever att barnen utvecklar mycket snabbare under intensivsimskolan eftersom de övar varje dag på de övningar som de behöver. 

 

Grupperna går redan att se på bokningshemsida under "intensiv" och bokningen öppnar på måndag den 5/2 kl 11.00. Länken till bokningshemsidan: https://sportadmin.se/book/?F={A5139904-7AE0-4C04-A540-A74898D395A6}

 

Välkomna med er bokning!

STÖDMEDLEM
Nyheter från våra grupper
Tävlingskalender 2024, 12/02 12:25 
Start, 15/01 10:21 
Simiaden 1 Huddinge, 29/12 13:41 
Simiaden 1 Vårby, 29/12 13:36 
Simiaden 1 Haninge, 29/12 13:32 
 
Sponsorer