SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Södertörns Simsällskap
GLÄDJE - GEMENSKAP- HÅLLBART- MOD

VÄLKOMMEN TILL SÖDERTÖRNS SIMSÄLLSKAPS HEMSIDA!

Södertörns Simsällskaps verksamhetsidé är att vi skall vara en;

  • modern förening
  • framgångsrik förening
  • förtroendegivande förening
  • utvecklande förening.

Detta görs genom ständig uppföljning av verksamheten med formulerade nyckeltal, på så sätt garanterar vi en god kvalitet och en levande verksamhet.

 

Föreningen följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa Simlinjen och lever våra värdeord

GLÄDJE - GEMENSKAP- HÅLLBART- MOD

 

Välkommen till oss!

 

BOKA SIMSKOLA

Ny Huvudtränare! Elitgruppen, Junior Elit gruppen Vårby/Torvalla
2021-09-06 10:02
Radovan Siljevski

Vi är mycket glada över att presentera Södertörns Simsällskap senaste nyförvärv tillika Huvudtränare till Elitgruppen och Junior Elit Vårby/Torvalla; Radovan Siljevski. 

 

Här kommer en introduktion från Radovan:

 

My name is Radovan Siljevski, I was born in Belgrade 17.7.1986. My swimming story starts at year 2000 when I joined a swim practice as a 14 year-old who was still looking for a sport that suited him. Few years later I started training with the club’s junior team at SC Partizan. My first connection with Swedish swimming came at 2003 when I got the opportunity to train with SK Neptun for which I competed at the National championships wining individual and relay titles and helping the team win the championships. During my active swimming career competing for Serbia, I reached multiple European finals and competed at the Olympic Games in Beijing 2008 and London 2012.

 

My coaching career started 2013 at the swimming club 11th of April as a coach for younger squads. At 2017 I was named a head coach. At the summer nationals 2018 the club won its first championship titles at both junior and senior category after which it stayed at the top in the following years. I have a Bachelor degree in physical education and sports and I am also a member of Serbian and American coaches swimming association.

 

I am very excited to be a part of the team that has produced some of the best Swedish swimmers. With the staff that has been recruited this year am sure of Södertörns bright future.

 

********************************************************************************************************

 

Jag heter Radovan Siljevski, jag var född i Belgrad 17.7.1986. Min simhistoria börjar år 2000 när jag började simträning som en 14-åring som fortfarande letade efter en sport som passade honom. Några år senare började jag träna med klubbens juniorlag på SC Partizan. Min första koppling till svensk simning kom 2003 när jag fick möjligheten att träna med SK Neptun som jag tävlade på i nationella mästerskapen och vann individuella, stafettitlar och hjälpte laget att vinna mästerskapen. Under min aktiva simkarriär tävlade jag för Serbien och nådde flera europeiska finaler och tävlade vid OS i Peking 2008 och London 2012.

 

Min tränarkarriär började 2013 på simklubben 11th of april som tränare för yngre trupper. 2017 utsågs jag till huvudtränare. Vid sommar 2018s nationella tävlingen vann klubben sina första mästerskapstitlar i både junior- och seniorkategorin, varefter den stannade i toppen under de följande åren. Jag har en kandidatexamen i idrottslärare program och idrottsvetenskap och jag är också medlem i den serbiska och amerikanska simtränare associations.

 

Jag är mycket glada över att få vara en del av laget som har tagit fram några av de bästa svenska simmarna. Med den personal som har rekryterats i år är jag säker på Södertörns framgångsrika framtid.

 

Vi hälsar honom varmt välkommen, vi ser fram emot vårt kommande arbete ihop!

Information från styrelsen
2021-09-05 12:06

Hej Medlemmar, föräldrar och simmare i Södertörns simsällskap,  

 

Södertörns simsällskap är en stor förening både vad gäller medlemmar och geografi. Vi är över 3000 medlemmar varav ca 2000 är simmare i bredden per termin samt 220 simmare i tävlingsverksamheten med verksamhet i två kommuner och fyra hallar. Den valda styrelsen har som uppgift att, enligt våra stadgar paragraf 1 bedriva simidrottsverksamhet som verkar i enlighet med sim-idrottsrörelsen verksamhetsidé. Det betyder att vi som föreningen bland annat har ansvar för att öka simkunnigheten men också att utveckla simmare. Vår uppgift enligt paragraf 26 i stadgarna är att inom ramen för Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets och deras stadgar svara för Sällskapets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen 

 

Som förening har vi även ett arbetsgivaransvar, för över 100 personer årligen, och behöver följa de lagar och regler som finns inom personaljuridiken och vårt tecknade kollektivavtal. (Arbetsgivaralliansen - Unionen bransch Idrott)  

 

Som föreningen befinner vi oss nu mitt i en förändringresa och som alltid vid förändringar så vet vi att:  

 

  • Förändringsarbete tar tid, eftersom nya vanor och rutiner behöver etableras.  
  • Förändringsprocesser är oförutsägbara, eftersom organisationer och individer är komplexa.  
  • Förändring möter alltid motstånd. Dels för att det utlöser rädslor, dels för att vi styrs av våra vanor.  

 

Målsättningen med omorganisationen som är förhandlad med våra fackliga parter och genomförd och som nu håller på att implementeras, har hela tiden varit den önskan från oss medlemmar att få till en likvärdig simträning med tydliga gruppmål och förväntningar över hela vårt geografiska område. Men även att återgå till att arbete enligt simlinjen som rekommenderas av Svenska Simförbundet 

Föreningens tränare har även anpassat träningstillfällena efter simlinjens krav detta gäller hela vår verksamhet, bredd och tävling. Därav att det framåt också kommer vara fokus på landträning och fys och inte enbart på vattenträning.  

 

En del i arbetet mot att nå en likvärdig simträning, har varit att återinsätta Simkommittén, SK, vilken saknats i föreningen under en längre tid.  Simkommittén är Södertörns simsällskap tävlingsdivision operativa verksamhet för tävling, där omflyttningar och uppflyttningar av simmare, tävlingsplaneringar etcetera diskuteras och fattas beslut om i samråd med styrelsen. Simkommittén består av tränare från D-gruppen och uppåt samt representant från styrelse, Breddverksamheten är med minst vid varje terminsstart och avslut för att förbereda uppflyttningar av simmare från teknik till D. SK återinfördes i februari i år och träffas regelbundet.  

 

En annan viktig del i omorganisationen har varit att skapa tydlighet i roller och i mandat för föreningens anställda, då det framkommit under samtliga medarbetarsamtal, som hölls under förra året och våren i år, att de senaste årens arbetssituation och arbetsmiljö inte varit hållbar för dem. Styrelsen har tillsammans med medarbetare och arbetstagarrepresentanter (facket) tagit fram nya arbetsbeskrivningar, personalhandbok, uppdaterat rutiner kring tidrapportering, avtalshantering, krishantering, infört ny IT-miljö med gemensam sharepoint, uppdaterat Sportsadmin, tagit fram en ny gemensam värdegrund med mera samt förhandlat allt detta på ett regelmässigt sätt med våra fackliga parter (Unionen och Kommunal)  

 

Föreningen har sedan januari 2018 saknat en verksamhetschef vilket har inneburit att de valda styrelserna under de senaste åren arbetat operativt med verksamhet och personal. Styrelsearbetet för Södertörns simsällskap sker på ideell basis och är oavlönat men föreningen har sedan 21 augusti i år en Klubbchef på plats som kommer ha det exekutiva ansvaret för verksamheten.  Klubbchefen ska också arbeta utåt mot kommunerna och andra samarbetspartners som föreningen har samt leder och fördelar arbetet i verksamheten.   

 

För att samordna tävlingsverksamheten har föreningen anställt en Sportchef som ansvarar för helheten och strukturen för föreningens B-; C-; D- och Träningsgrupper.  

 

För att förbättra och fortsätta utveckla föreningens breddverksamhet har vi skapat ett team med Breddansvariga för samtliga hallar. Allt för att förbättra och höja kvalitén på den simundervisning vi bedriver där, enligt simlinjens kriterier såklart. Breddverksamheten är den verksamhet som möjliggör föreningens tävlingsverksamhet och den som ser till att vi fortsatt får fram fler simmare till den samma.  

 

För att förbättra föreningens verksamhet och för att kunna erbjuda en hög kompetent och kvalitativ simträning på alla nivåer har vi i de nya arbetsbeskrivningarna ställt högre krav på kompetens, behörighet, utbildningar och certifieringar. I de fall medarbetare saknat detta har de erbjudits anpassad vidareutbildning för att komma till rätt nivå. De flesta har valt att tacka ja till detta erbjudande. 

  

Vi har även under våra pågående rekryteringsprocesser använt oss av de gemensamt framtagna arbetsbeskrivningarna med de nya framtagna kraven. Vilket har lett till att vi idag har tränare med rätt utbildningar och verifierade certifieringar för den nivå de arbetar på. De som eventuellt saknar, har inplanerad eller planerar för utbildning framöver.   

 

För att skapa en bättre balans och hållbarhet för föreningens anställda samt för att våra aktiva simmare ska få den bästa träningen, arbetar idag alla medarbetare i tränar- eller breddteam. Ingen ska behöva arbeta ensam och inte kunna vara ledig eller sjuk med den risken att det går ut över verksamheten.  

 

Södertörns Simsällskaps verksamhetsidé, är att vi skall vara en modern, framgångsrik, förtroendegivande och utvecklande förening. Föreningen följer Svenska Simförbundets utvecklingstrappa Simlinjen och lever våra värdeord:  

 

GLÄDJE - GEMENSKAP- HÅLLBART- MOD  

 

Tillsammans kan vi säkerställa att flera lära sig att simma. Tillsammans kan vi producera flera simmare på elitnivå. Tillsammans kan vi göra saker lättare för varandra. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans är VI SÖDERTÖRNS SIMSÄLLSKAP 

 

 

Hemsida:   www.sodertornsim.se

Facebook: facebook.com/sodertornsim

Instagram: sodertornsim

Ny Sportchef!
2021-08-27 11:43
Susie Moonan - Sportchef

Vi är mycket glada över att presentera Södertörns Simsällskap senaste nyförvärv tillika Sportchef; Susie Moonan. 

 

Här kommer en introduktion från Susie, Sportchef:

 

"Jag är socionom samt idrottspsykologisk rådgivare i grunden och har ett stort intresse för mänskliga beteenden. Under de senaste åren har jag arbetat som bland annat familjebehandlare och kurator.  

 

Södertörns Simsällskap är en stor del utav mitt liv då jag har bakgrund som elitsimmare och har varit medlem sedan 1996. Under åren 2003-2007 hade jag äran att få tävla för klubben i junior- och seniorlandslaget. Det var i samband med mina elitaktiva år som jag började förstå vikten av att helheten kring en idrottare är så viktig, inte enbart de träningstimmar som läggs ner i simhallen. Familj, arbete, skola, psykisk välmående är otroligt viktiga komponenter som behöver fungera för att idrottare ska kunna prestera och må bra! Det är med den bakgrunden som jag utbildat mig inom beteendevetenskap och har under nästan 10 år arbetat med idrottare. För jag anser att idrottande inte enbart handlar om att prestera bra på mästerskap, idrott ska finnas livet ut och vara hållbart. Målet är att så många av våra simmare ägnar sig åt idrott i vuxen ålder också (helst simning förstås! )Men viktigaste är att de är aktiva och ser idrotten som en viktig del i sitt liv.  

 

Idag är jag ambitiös motionär och tävlar mest inom Swim Run då vi simmar och springer mellan skog och öar uti naturen. Det är ett perfekt komplement till familje- och arbetsliv. För även om jag fysiskt sett inte är elitidrottare längre är jag det i huvudet, behovet av adrenalin och de kickar som frambringas i idrotten är beroendeframkallande. Det vill jag tacka Södertörns Simsällskap för att jag fått genom åren och mitt mål är att alla våra aktiva ska känna att simningen är en positiv del i livet - hela livet ut."

 

Vi hälsar henne varmt välkommen, vi ser fram emot vårt kommande arbete ihop!

Äntligen öppnar Vårby simhall igen, nu även med babysim och minisimkurser! 
2021-08-24 16:14
Äntligen har Vårby simhall öppet igen för allmänheten, öppettider och priser hittar ni på vår hemsida http://www.sodertornsim.se/sida/?ID=91165 
 
Nu erbjuder vi även babysimkurser för barn mellan 3 och 24 månader på fredagar förmiddag, samt minisim på torsdagar eftermiddag för barn mellan 2–3 år.
 
Mer information och bokning hittar ni här http://www.sodertornsim.se/sida/?ID=283613 .
 
Kurserna börjar denna vecka, så skynda er att boka!
 
Varmt välkomna!
Privatlektioner i Skogåshallen under höstterminen
2021-08-13 14:33

Vi vet hur mycket ni uppskattar våra privatlektioner som vi gör under våra intensiv perioder. Så nu har vi fixat så att ni får boka privatlektioner under höstterminen i Skogåshallen. Varje lektion är 20minuter lång och kostar 200kr. Vi börjar med att tillåta 2 bokningar per barn så att flera får möjlighet att delta.

 

För att boka: Gå in på vår bokningshemsida, välj privat och den dag/tid som passar er. Välkomna med er bokning!

 

https://sportadmin.se/book/?F=A5139904-7AE0-4C04-A540-A74898D395A6

Nyheter från våra grupper
D-gruppen Huddinge, 15/10 16:04 
D-gruppen Haninge, 15/10 16:03 
C-gruppen Vårby, 15/10 13:14 
C-gruppen Huddinge, 15/10 13:13 
C-gruppen Haninge, 15/10 13:09 
Simshopen , 05/10 11:30 
 
Sponsorer